27 C
București
iunie 16, 2024
Valahia.News
Image default
Business Politică Știri interne

Legea privind energia eoliană offshore a fost promulgată

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea energiei eoliene offshore, deschizând calea unor potențiale oportunități de afaceri și parteneriate pentru România și antreprenorii locali și străini.

Legea energiei eoliene offshore reglementează cadrul general necesar implementării proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore în România.

Implementarea proiectelor de generare a energiei electrice din resurse eoliene offshore se va realiza cu respectarea principiului nediscriminării, în condiții de concurență loială și cu respectarea principiului prevenirii și controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. pentru activități cu impact semnificativ asupra mediului.

Legea pentru energie eoliană offshore

Potrivit legii, în producția de energie eoliană offshore, Ministerul Energiei are următoarele atribuții: Efectuează studii de expertiză în baza cărora stabilește perimetrele offshore care pot fi oferite în concesiune și identifică informațiile tehnice esențiale legate de perimetrele în cauză. , care se pune la dispoziția operatorilor economici interesați să participe la procedura de licitație competitivă, stabilește perimetrele offshore care pot fi concesionate pentru explorarea perimetrelor și construcția și exploatarea centralelor eoliene offshore cu respectarea zonelor interzise.

Ministerul Energiei încheie contractul de concesiune, primește și gestionează datele și informațiile privind resursele eoliene offshore comunicate de către concesionari, asigurând depozitarea, sistematizarea și exploatarea, întocmește modelul de contract-cadru de concesiune, care cuprinde drepturile și obligațiile părților, întocmește schema de ajutor de stat, iar în calitate de autoritate de acordare monitorizează și controlează respectarea de către concesionar a prevederilor contractului de concesiune.

În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei va demara procedurile de întocmire a unui studiu de expertiză pentru procesul de concesiune și explorarea, construcția și exploatarea centralelor eoliene offshore.

Leave a Comment