0.6 C
București
ianuarie 28, 2023
Valahia.News
Image default
Business Comunicat de presă Știri interne

Garanții ale obligațiilor de plată în România: Biletul la Ordin

Relațiile de afaceri între profesioniștii din România pot aduce mai multe avantaje și diverse inconveniente. Acesta din urmă este adesea cauza de nerespectarea obligațiilor financiare, astfel încât părțile implicate pot fi puse în executare.

Cand se foloseste biletul la ordin in Romania?

Pentru a preîntâmpina acest drum anevoios, oricare dintre părțile ce dorește să beneficieze de o obligație de plată garantată în România poate constitui o garanție prin solicitarea unui Bilet la Ordin/Cec/Cambie de la partea adversă și semnarea acestor titluri executorii de către un debitor avalist. Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și executări silite cambiale în România care să vă îndrume în alegerea unui tip de garanție comercială în România potrivită afacerii dumneavoastră, putând, de asemenea și să vă ofere îndrumarea pentru respingerea unei eventuale executări cambiale sau anularea somației cambiale primite, prin introducerea contestației la executare în România sub forma opoziției la somația cambială.

Firma românească de avocatură
Sursa foto: Pavel, Margarit & Associates Pagina de Facebook a Societății Române de Avocatură

Cambia, CEC-ul și mai ales biletul la ordin reprezintă titluri executorii folosite de profesioniști cu scopul garantării obligațiilor de plată în România. De cele mai multe ori, sumele din cuprinsul lor sunt garantate de către persoane fizice sau juridice ce dobândesc calitatea de debitori avaliști în raportul obligației de plată. Așadar, prin avalizarea acestor titluri, se oferă o garanție a îndeplinirii obligațiilor asumate de către persoanele în cauză, persoana care garantează putând fi executată silit în vederea achitării sumei înscrise pe cambie, cec sau bilet la ordin.

În situația în care ați instituit o astfel de garanție în România, este posibil ca, în situația în care debitorul principal nu achită, din motive precum lipsa de disponibil bănesc, să puteți fi executat silit, în calitate de debitor avalist.

La fel ca în cazul executării silite de drept comun, executarea silită cambială debutează cu transmiterea unei somații cambiale, această fiind precedentă oricărui act de executare. Aceasta trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei/biletului la ordin, precum și a celorlalte acte din care rezultă suma datorată. Având în vedere faptul că Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin din România prevede un termen foarte scurt pentru contestația la executare și anume, 5 zile, Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial și executări silite cambiale în România care să poată formula orice apărări necesare atunci când debitorul avalist este executat în mod nelegal în România și care să poată analiză dacă titlul executoriu emis a fost completat în mod corespunzător și în termenul legal, în conformitate cu dispozițiile legale speciale în materie din România.

Un avocat specializat în litigii comerciale și executări silite cambiale în România va putea analiza incidența unor categorii de excepții precum cele ce privesc nulitatea titlului, cele ce izvorăsc din raporturile precedente sau ulterioare emiterii titlului executorii, precum și orice alte excepții procedurale.

Despre Pavel, Margarit & Associates

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2022, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2022. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe site-ul lor.

Related posts

Ziua NATO în România

Valahia.news

Ziua Limbii Române

Valahia.news

Ziua Europei: Locul României în Uniunea Europeană

Valahia.news

Leave a Comment