28.7 C
București
iulie 16, 2024
Valahia.News
Image default
Economie Finanțe Știri interne

BNR menține politica de dobândă monetară la 1,25%, dar observă creșterea inflației.

Banca Națională a României a publicat astăzi, 19 Iulie, minuta întâlnirii din 7 Iulie. BNR a decis atunci menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută; totodată, a hotărât menținerea la 0,75 la sută a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 1,75 la sută a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard).

Iată principalele concluzii ale întâlnirii.

În referirile la evoluția recentă a dinamicii prețurilor de consum, membrii Consiliului au arătat că rata anuală a inflației a crescut la 3,24 la sută în aprilie 2021, de la 3,05 la sută în martie, și la 3,75 la sută în luna mai, urcând astfel deasupra intervalului țintei ceva mai devreme decât s-a anticipat. S-a observat că ascensiunea a fost determinată aproape integral de componente exogene ale IPC, mai cu seamă de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi cotației petrolului, și că influențe adiționale modeste au provenit din majorarea prețului produselor din tutun și din creșterea relativ mai pronunțată a prețurilor LFO.

Totodată, s-a remarcat că rata anuală a inflației CORE2 ajustat s-a mărit în aprilie la 2,9 la sută, de la 2,8 la sută în martie, iar în luna mai a rămas constantă – infirmând previziunile de prelungire a scăderii ei lente -, în condițiile în care efectele de bază dezinflaționiste de la nivelul subcomponentei alimentelor procesate au fost devansate de influențe de sens opus venite de pe segmentul serviciilor, și într-o foarte mică măsură din evoluția prețurilor unor mărfuri alimentare și nealimentare. S-a convenit că acestea pot fi atribuite, în ansamblul lor, ușoarei accentuări a deprecierii anuale a leului față de euro, precum și efectelor temporare ale creșterii cererii de consum odată cu relaxarea unor restricții de mobilitate, suprapuse celor decurgând din perturbări pe partea ofertei și din costuri asociate scumpirii materiilor prime și măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu coronavirus.

Referitor la piața muncii, membrii Consiliului au remarcat ameliorarea parametrilor acesteia începând cu luna martie 2021, inclusiv în raport cu așteptările, în contextul continuării redresării activității în numeroase sectoare ale economiei și al progresului vaccinării, precum și cu sprijinul măsurilor guvernamentale vizând păstrarea locurilor de muncă. Astfel, efectivul salariaților din economie și-a reluat tendința de creștere, iar dinamica sa anuală a revenit în aprilie în teritoriul pozitiv, inclusiv pe fondul unui efect de bază, în timp ce rata șomajului BIM a reintrat pe o traiectorie descrescătoare, coborând în mai la 5,5 la sută de la 5,9 la sută în ianuarie-februarie 2021. Totodată, datele și informațiile disponibile sugerează creșterea ratei locurilor de muncă vacante în trimestrul II – în condițiile ridicării etapizate a mai multor restricții de mobilitate –, și chiar dificultăți în atragerea de personal calificat în unele industrii înalt specializate, efectivul total al salariaților rămânând totuși sub nivelul pre-pandemie.

În ceea ce privește evoluțiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit celor mai recente informații și analize, rata anuală a inflației va crește probabil mai pronunțat pe orizontul apropiat de timp decât s-a anticipat anterior, în condițiile în care prognoza pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din mai 2021 indica un vârf de 4,1 la sută în septembrie-decembrie 2021 și valori de circa 3 la sută pe parcursul anului 2022.

În aprecierea unanimă a membrilor Consiliului, contextul analizat justifică menținerea neschimbată a ratei dobânzii de politică monetară și a ratelor dobânzilor la facilitățile permanente ale BNR. O asemenea calibrare a conduitei politicii monetare vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu corespunzător țintei staționare de inflație de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală, și în condiții de protejare a stabilității financiare. S-a considerat, totodată, a fi necesară monitorizarea atentă a evoluțiilor mediului intern și internațional, care să permită adecvarea instrumentelor de care dispune BNR în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută; totodată, a hotărât menținerea la 0,75 la sută a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 1,75 la sută a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard). În același timp, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Leave a Comment