30.6 C
București
iulie 24, 2024
Valahia.News
Image default
Economie Știri interne

BNR: Investițiile străine cresc cu 21%

Potrivit Băncii Naţionale a României, investiţiile străine directe în România au crescut cu 21% în prima jumătate a anului 2022.

În perioada ianuarie – iunie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 12 298 milioane euro, comparativ cu 7 203 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 4 189 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 487 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 349 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 44 milioane euro.

Sursa foto: BNR

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 4 379 milioane euro (comparativ cu 3 605 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 115 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 264 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 645 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2021; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43 571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,3 la sută față de 31 decembrie 2021.

Față de 16,4% în 2021, rata de serviciu a datoriei externe pe termen lung a fost de 15,5% din ianuarie până în iunie 2022. Acoperirea importurilor de bunuri și servicii a fost de 4,3 luni la sfârșitul lunii iunie 2022, față de 4,9 luni la sfârșitul lui 2021. .

La sfârșitul lunii iunie 2022, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României reprezentau 76,4% din datoria externă pe termen scurt la scadența rămasă, în scădere de la 81,9% la sfârșitul anului 2021.

Leave a Comment