9.5 C
București
aprilie 21, 2024
Valahia.News
Image default
Politică internațională Știri Internaționale

Astăzi se marchează cea de-a 77-a aniversare a Zilei Națiunilor Unite

În fiecare an, 24 octombrie marchează Ziua Națiunilor Unite, data la care Carta ONU a fost ratificată de majoritatea celor 50 de state semnatare, inclusiv Franța, Marea Britanie, Statele Unite, China și URSS. De cand a fost înfințat în 1948, oferă șansa de a avansa agenda comună și de a afirma obiectivele și principiile Cartei ONU.

Istoria din spatele Zilei Națiunilor Unite

Reprezentanții celor 50 de țări s-au întâlnit pe 25 și 26 aprilie în 1945, în California, San Francisco, pentru lucrările Conferinței Internaționale a Națiunilor Unite de elaborare a Cartei ONU. Delegații au deliberat pe baza propunerilor elaborate de reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Chinei și URSS la Dumbarton Oaks (SUA) în perioada august-octombrie 1944.

Două luni mai târziu, la 26 iunie 1945, reprezentanții statelor care au participat la reuniune au semnat Carta ONU, care prezintă drepturile și obligațiile statelor membre, precum și organizațiile și procesele de bază ale ONU. Datorită naturii sale internaționale distincte și a autorității sale, Organizația Națiunilor Unite poate acționa într-o gamă largă de preocupări. Prin urmare, statele membre ale ONU sunt obligate să respecte Carta ONU ca instrument de drept internațional.

Obiectivele și metodologia ONU

Carta ONU enumeră următoarele obiective ale organizației: Menținerea păcii și securității mondiale; încurajarea relațiilor amiabile între națiuni bazate pe respectarea ideii de drepturi egale ale popoarelor și dreptul la autodeterminare; realizarea cooperării internaționale pentru a aborda problemele globale de natură economică, socială sau umanitară; și crearea unui centru de coordonare a eforturilor naționale în promovarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

ONU și membrii săi acționează în conformitate cu următoarele principii pentru a îndeplini obiectivele menționate: Soluționarea pașnică a litigiilor internaționale; egalitatea suverană a tuturor statelor membre; îndeplinirea cu fidelitate a angajamentelor Cartei; Și să evite folosirea forței sau amenințarea de a o folosi împotriva independenței politice sau a integrității teritoriale a oricărui stat sau în orice alt mod care contravine obiectivelor ONU. În plus, nicio dispoziție a Cartei ONU nu autorizează Organizația să intervină în chestiuni care sunt în esență jurisdicția internă a fiecărui stat. Prin urmare, statele membre trebuie să sprijine Organizația în orice acțiune pe care o întreprinde în conformitate cu Carta ONU și să se abțină de la a ajuta orice stat împotriva căruia ONU întreprinde acțiuni preventive sau coercitive.

Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social, Consiliul de tutelă, Curtea Internațională de Justiție și Secretariatul sunt cele șase organizații principale care alcătuiesc sistemul ONU. Există, de asemenea, mai multe agenții specializate, fonduri și programe de dezvoltare internațională.

Realizările și statutul actual

Organizația Națiunilor Unite, agențiile sale specializate, agențiile afiliate, finanțele, proiectele, Și personalul a primit renumitul Premiu Nobel pentru Pace de 12 de ori în istoria sa de 77 de ani.

În prezent, există 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite. România a început formalitățile pentru aderarea la ONU în 1946, și doar la 14 decembrie 1955 a fost admisă alături de alte 15 state. În prezent, Ambasadorul extraordinar și Plenipotențiar, Cornel Feruță, este reprezentantul permanent al României la ONU.

*Article photo Source: United Nations official site

Leave a Comment